EmailTwitterFacebookLinkedIn

Veel gestelde vragen

Wanneer bemiddelt een professionele VvE-beheerder?

Als een VvE-beheerder voor het afsluiten van een verzekering meer dan NAWTE-gegevens doorgeeft aan een verzekeraar of tussenpersoon is er volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) sprake van ‘bemiddelen’. Een voorbeeld is het doorgeven van de gegevens over het te verzekeren gebouw bij het opvragen van offertes

voor een opstalverzekering. Ook alle werkzaamheden die een VvE- beheerder na afsluiting van de verzekering verricht (het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering) vallen onder bemiddelen. Voor bemiddelen in de zin van de Wft is een vergunning van de AFM verplicht.

Wanneer adviseert een professionele VvE-beheerder?

Als er offertes zijn opgevraagd en de VvE-beheerder een specifieke verzekering van een bepaalde aanbieder aanbeveelt, is er volgens de Wft sprake van “adviseren”. De VvE-beheerder heeft hier een vergunning voor nodig.

 Heeft een professionele VvE-beheerder een vergunning nodig voor het beheren van verzekeringen?

 Ja, het beheren van een portefeuille wordt gezien als bemiddelen. Hiervoor is een vergunning nodig.


Kan een woningcorporatie, die gedeeltelijk eigenaar is van het pand waarvan zij VvE- beheerder is, vergunningplichtig zijn?

Ja, dat kan wanneer de woningcorporatie/VvE-beheerder bemiddelings- en/of adviesactiviteiten verricht waarvoor zij een vergoeding ontvangt en/of voor meer dan één VvE bemiddelt of adviseert. Omdat de activiteiten in dat geval plaatsvinden in de uitoefening van beroep of bedrijf, is er sprake van bemiddelen en/of
adviseren in de zin van de Wft.
 


Is het afhandelen van schade en het innen van premies vergunningplichtig?

Nee, deze activiteiten zijn niet vergunningplichtig.

 
Is een professionele VvE-beheerder ook vergunningplichtig als hij deel uitmaakt van het bestuur van de VvE?

Ja, ook als een professionele VvE-beheerder onderdeel uitmaakt van het bestuur van de VvE en er sprake is van bemiddelen of adviseren is hij vergunningplichtig.

Er zijn personen in dienst bij de VvE-beheerder die adviseren, maar zij beschikken nog niet over Wft diploma’s. Kan de VvE-beheerder dan wel een vergunning aanvragen?

Ja. De AFM heeft in dit uitzonderlijke geval besloten om deze adviseurs tot 1 januari 2017 de tijd te geven om te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen.

Heb ik een vergunning nodig voor schadeverzekeringen particulier of schadeverzekeringen zakelijk?

Over het algemeen heeft een VvE-beheerder een vergunning nodig voor het bemiddelen en/of adviseren in schadeverzekeringen particulier. Alleen als de VvE waarvoor de verzekering wordt afgesloten een zakelijk doel heeft, dient het bemiddelen en/of adviseren in schadeverzekeringen zakelijk aangevraagd te worden.