EmailTwitterFacebookLinkedIn

Een andere kijk op VvE Beheer!

Beheert Vivere VvE Beheer ook kleine VvE's?
Voor kleine VvE's van 2 - 15 appartementsrechten hanteren wij speciale tarieven en voorwaarden.

Staan de bankrekeningen op naam van de VvE?
Alle rekeningen staan altijd op naam van de VvE. Voor betalingen werken wij met een tweede handtekening van een van de bestuursleden.

Is Vivere VvE Beheer bereikbaar voor calamiteiten?
Via een speciaal telefoonnummer zijn wij 24 uur bereikbaar.

Heeft Vivere de nodige verzekeringen afgesloten?
Naast een VOG beschikken wij over een bestuurdersaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Is Vivere VvE Beheer onafhankelijk?
Wij werken geheel onafhankelijk, ontvangen geen provisie of wederkerigheid van onderhoudsbedrijven. De opdrachtgever bepaalt met wie er een contract wordt afgesloten en aan welke (onder)aannemers het werk wordt gegund.

Worden de stukken voor de kascommissie aangetekend opgestuurd?
Nee, dat doen wij niet. Wij begeleiden persoonlijk de kascommissie, vooral het eerste en tweede jaar. Het is ook mogelijk de controle geheel digitaal uit te voeren.
Regelmatig organiseren wij een cursus Kascontrolecommissie, voor klanten van Vivere is deze cursus gratis.

Is Vivere VvE Beheer SKW gecertificeerd?
Nee, wij hebben geen SKW certificering. Deze toetst namelijk op de wijze van administreren (interne processen) en niet op de wijze van algehele dienstverlening.