Nieuw: Vergadervoorzitter nodig?

De Algemene Ledenvergadering staat weer voor de deur. Een drukke tijd voor de bestuurders, opstellen agenda, jaarrekening, jaarplan onderhoud, begroting en MJOP etc.
U bent als bestuurslid ook appartementseigenaar en zodoende in een lastige positie. Huur daarom een Voorzitter van de Vergadering in voor een efficiënte Algemene Ledenvergadering.

Voorafgaande aan de vergadering spreken wij de agenda door met het bestuur. Dit kan online of in een persoonlijk gesprek. Besluiten op de ALV worden genomen op basis van de Akte van Splitsing en het Modelreglement. De VvE verzorgt zelf de notulen. Wij controleren de conceptnotulen binnen een week zodat u tijdig de notulen kunt gaan verspreiden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: info@vivere-vvebeheer.nl of 085 – 3018737