Wet ‘Verbetering functioneren VvE’s’

Per 1 januari 2018 is de Wet ‘Verbeteren Functioneren VvE’s’ van kracht.
Allereerst is nu bij wet vastgelegd hoeveel een VvE jaarlijks moet reserveren voor planmatig / groot onderhoud. Dit dient minimaal 0,5% van der herbouwwaarde van een complex te zijn. Hiervan mag worden afgeweken indien er een actueel onderhoudsplan aanwezig is en op basis van dit plan wordt gereserveerd.

Alle VvE’s die bij Vivere VvE Beheer zijn zullen worden geïnformeerd over deze nieuwe wet.